چه کسی میگوید که گرانیست اینجا


دوره ی ارزانیست


چه شرافت ارزان


تن عریان ارزان


و دروغ از همه چیز ارزانتر


آبرو قیمت یک تکه نان

 

و چه تخفیف بزرگی خرده است

 

 

 

قیمت یک انسان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید